Fotografia de mitjans de segle XIX. Grup d’estucadors, quatre dels quals són dels primers estucadors Garcia.

Una nissaga d’artesans

Què és l’estuc?

És una tècnica artesanal que consisteix en l’aplicació d’una pasta feta amb calç i sorra de marbre, a manera d’arrebossat, en les superfícies tant interiors com exteriors.

La funció bàsica d’aquesta tècnica és embellir els revestiments i, a més a més, és més sòlida que no pas la pintura, la qual cosa fa que aguanti millor el pas del temps.

El fet que l’estuc proporcioni un acabat resistent i protector fa que la seva utilització sigui més freqüent en façanes i interiors.

 

Adreces:

Taller: c/Polònia, 27 (08024 Barcelona)

Despatx: c/Polònia, 8 (08024 Barcelona)

 

Telèfons:

Taller: 93 - 219 19 85

Despatx: 93 - 210 61 08

 

Correu electrònic:

estucsoriolgarcia@estucsoriolgarcia.com

 

Teléfono: 555-555-5555

Fax: 555-555-5555

Correo: alguien@example.com

Provinent d’una família d’estucadors amb més de 150 anys d’història, Oriol Garcia i Conesa, Mestre Artesà Estucador, continua amb el llegat familiar, un treball artesanal cada cop més difícil de trobar.