A part de dedicar-nos als estucs, els esgrafiats i la restauració; també oferim aquests altres serveis, relacionats amb la nostra feina.

Altres serveis

Fem cursos on expliquem la teoria científica dels estucs, al mateix temps que mostrem de manera pràctica la cnica per a fer estucs.

Cursos teòrico-pràctics

Facilitem els materials i les eïnes que es necessiten per a fer estucs, esgrafiats i restauracions. (pigments, sorra de marbre, calç,…)

Subministrament de material

Peritatges

Venem aquest llibre, de Oriol Garcia, on s’explica detalladament la técnica d’un mestre estucador artesà.

Llibre “Guía práctica de la cal y el estuco”

Informes tècnics de l’estat d’una finca, façana, etc.

Informes tècnics

Adreces:

Taller: c/Polònia, 27 (08024 Barcelona)

Despatx: c/Polònia, 8 (08024 Barcelona)

 

Telèfons:

Taller: 93 - 219 19 85

Despatx: 93 - 210 61 08

 

Correu electrònic:

estucsoriolgarcia@estucsoriolgarcia.com

 

Teléfono: 555-555-5555

Fax: 555-555-5555

Correo: alguien@example.com