Curriculum Vitae

Oriol Garcia Conesa

Ofici:

Mestre artesà estucats.

L’any 1974 començo l’aprenentatge al taller familiar, fundat a Barcelona pel meu Rebesavi Sebastià Garcia i Prats l’any 1870, sóc la quarta generació destucadors de la meva família.

 

Estudis:

Tres anys de disseny industrial i dinteriors a l’escola Massana de Barcelona.

Tècniques de ceràmica a la escola "Forma" i "l'Obrador".

 

Publicacions:

- GARCIA, O. & EDITORIAL DE LOS OFICIOS (1998): Guía práctica de la Cal y el Estuco. Editorial de los oficios, León.

 

Docència:

He impartit el segon, tercer i quart pla docupació juvenil de lAjuntament de Barcelona a l’ofici destucador (83/84/85).

Inicio el taller destuc de lEscola Taller de Restauració de Barcelona i treballo com a mestre del taller destuc, durant un any i mig (1986/87).

Curs destuc i restauració a lescola taller del casc històric de León (1989/90).

Xerrada de restauració i tècniques destuc a l’escola dArts i Oficis de la Garriga (1989).

Assessor del Taller destuc de la Casa de oficis de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona (1989).

Curs destuc i restauració a lEscola Taller de Pamplona (1991/94).

Curs destuc i restauració a la Casa dOficis de la Guardia, Toledo (1995).

Seminari de Tècniques Específiques de Pintura Mural: Estuc a l’Escola de Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona.

Professor del tema “La Tècnica dels Revocs Estucats i Esgrafiats” del Programa Màster de Restauració de Monuments d’Arquitectura i Enginyeria Civil de la Universitat Politècnica de Catalunya des del curso 91/92.

Curs de Estucs i Esgrafiats a l’Ecole d’Avignon, Centre de Formation a la Rejabilitation du Patrimoine Architectual (1995).

III Curs Internacional de Conservació i Restauració del Patromoni: “Yeserías y

Estucos del Instituto Español de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares” (1995).

V Curs de Patologia de la Edificació “Elementos Ornamentales en la Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid” (1995).

Seminari de Rehabilitació de la Pell dels edificis, façanes (diagnòstic, intervenció y manteniment) en el Col·legi dArquitectes de Catalunya, Demarcació de Barcelona (1996).

Professor de tècniques destuc i restauració al Màster de Restauració i Rehabilitació del Patrimoni, del Instituto Español de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares (1995/96).

Seminari de Rehabilitació de la Pell dels edificis, façanes (diagnòstic, intervenció i manteniment) al Col·legi dArquitectes de Catalunya, Demarcació de Girona (1996).

Curs Monogràfic de Tècniques de la Restauració i Conservació, Instituto Español de Arquitectura, Universidad de Alcalá de Henares (1996).

Curs dEstucador Esgrafiador, del Centre d’Innovació i Formació Ocupacional del Vallès. Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 400 hores lectives durant el curs 1996/1997.

Classe al Màster “Degradació i Conservació de Materials Petris en Monuments i Edificis” Dept. De Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona.

Classe al Màster de Diagnosi Patologia i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic, a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Taller dels revestiments al 1r Saló Internacional del Patrimoni Cultural, celebrat a Santiago de Compostela durant els dies 17 al 19 de setembre de 1997.

Curs de Recuperació doficis tradicionals: revocs, morters i estucs. Fundació laboral de la construcció. Valladolid, del 27 al 31 doctubre, 1997.

Classe en el Màster “Conservació i Gestió del Patrimoni Cultural” Universitat de Valencia. Taller de Tècniques Artístiques. València, 12 y 13 de Desembre, 1997.

Classe al Màster Universitari en Diseny dInteriors. Universidad de Salamanca. Salamanca, 18 de Març de 1998.

Taller tècnic d¡estuc al Congrés Internacional: “Un foro de Debate sobre la Conservación del Patrimonio en el Siglo XXI”. Zamora, del 15 al 19 de juny de 1998.

Curs de tècniques d’estuc al Projecte Tradima dins del Programa Europeu RAPHAEL. Mallorca, del 21 al 24 de setembre de 1998.

Classe de tècniques destuc al curs Patologia, diagnosi i intervenció de façanes urbanes al Colegi dAparelladors i Arquitectes tècnics de Barcelona. Barcelona, 19 de maig de 1999.

Classe de Tècniques destuc al curs de Rehabilitació de la pell de ledifici (façanes), a lescola de pràctica professional Josep Lluís Sert, Col·legi dArquitectes de Catalunya, 4 de febrer de 2000.

Classe de Tècniques destuc a la jornada de rehabilitació sobre “Els revestiments tradicionals de calç”  del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, 2-3 de març de 2000.

 

Estucs Oriol Garcia

Adreces:

Taller: c/Polònia, 27 (08024 Barcelona)

Despatx: c/Polònia, 8 (08024 Barcelona)

 

Telèfons:

Taller: 93 - 219 19 85

Despatx: 93 - 210 61 08

 

Correu electrònic:

estucsoriolgarcia@estucsoriolgarcia.com

 

Teléfono: 555-555-5555

Fax: 555-555-5555

Correo: alguien@example.com

Data de naixement: 09.03.59