Seminari de Barcelona

Tant a l’entrada com al sostre de l’escala hi ha un enteixinat on hem fet una imitació de fusta.

Al sostre de l’escala, a més a més, hi ha unes pinyes, que gràcies a donar-los un to més fosc i uns reflexes s’aconsegueix que ressaltin més respecte l’enteixinat donant més riquesa al sostre.

ENTRADA

estiu 2007

Estucs Oriol Garcia

Adreces:

Taller: c/Polònia, 27 (08024 Barcelona)

Despatx: c/Polònia, 8 (08024 Barcelona)

 

Telèfons:

Taller: 93 - 219 19 85

Despatx: 93 - 210 61 08

 

Correu electrònic:

estucsoriolgarcia@estucsoriolgarcia.com

 

Teléfono: 555-555-5555

Fax: 555-555-5555

Correo: alguien@example.com

SOSTRE DE L’ESCALA

SOTA ESCALA

ESTUC DECAPAT

ARCS VESTÍBUL

Una senefa feta d’estuc, havia estat pintada més tard i hem recuperat la textura i el color de l’estuc decapant-ho.

.

Sota l’escala també s’hi ha fet una imitació de fusta.

A alguns arcs del vestíbul que estaven pintats, s’hi ha fet una imitació de pedra per a donar unitat a la sala.